Eden Begeleiding

Wie is Katy

Over Katy

Professioneel

  • Master in de klinische psychologie (VUB)
  • Bijkomende ervaring/opleidingen:  vrijwilliger slachtofferhulp, banaba autismespectrumstoornissen, vormingen m.b.t.      rouw, verlies en depressie, postgraduaat Familiale Bemiddeling (KUL, i.o.)

Persoonlijk

Begin 2017 was ik zorgeloos zwanger van mijn tweede dochter tot we tijdens een routinecontrole te horen kregen dat ons dochtertje zou geboren worden met een complete dubbelzijdige schisis (ook open lip en verhemelte genoemd). Dit nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel! Dat ons kindje zou geboren worden met een aangeboren aandoening is iets waar we geen rekening mee hadden gehouden, want alle eerdere tests en controles waren in orde gebleken. 
Katy en gezin
Wat volgde was een emotionele rollercoaster voor ieder van ons om elk via onze eigen weg tot aanvaarding te komen.  Met ups en downs. Daarnaast was en is er nog steeds het hele medisch-technische traject waarbij we onszelf stilaan schisis-experten kunnen noemen. En last but not least is er Ruby zelf, die de onderzoeken en operaties vanaf haar geboorte fantastisch heeft heeft doorstaan en die zelf nog een lange weg te gaan heeft (meer operaties, logopedie, orthodontieā€¦). Uiteraard zullen wij haar (onder)steunen in elke stap van haar ontwikkeling.

Dit proces van acceptatie loopt niet voor iedereen identiek. Elke ouder/broer/zus/grootouder verwerkt dit op zijn eigen manier. Soms lukt het niet het verdriet te overwinnen en blijf je met andere gevoelens (twijfel/woede/angst/schaamte/schuld) zitten. Ook je relatie kan het zwaar te verduren krijgen in deze periode. Brussen kunnen ook erg lijden onder deze omstandigheden. Daarom heb ik besloten om mijn kennis en ervaring te delen. Dit zal ik doen door het begeleiden van aanstaande moeders en vaders die hiermee worstelen, moeite hebben om aansluiting te vinden bij elkaar of in hun omgeving. Ook na de bevalling kan men bij mij terecht met vragen of bekommernissen, zowel van psychologische als praktische aard.

Vriendelijke groet,
Katy

Visie

Ik vertrek vanuit een eclectische benadering, waarbij elementen uit verscheidene stromingen aan bod komen, afhankelijk van de noden van de persoon en afhankelijk van het soort problematiek.

Clientgerichte benadering waarbij het inzicht in zichzelf bij het individu centraal staat

Gedragstherapeutische technieken waarbij stapsgewijs gedrag gewijzigd wordt

Acceptance and Commitment Therapie (ACT) is een recentere vorm van cognitieve gedragstherapie waarbij men leert omgaan met onaangename gevoelens en gedachten. Hier wordt er niet ingegaan op het verleden, enkel focus op het hier en nu

Motiverende Gespreksvoering: een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt (2014, Miller/Rollnick)

In de therapeutische gesprekken die ik aanga wens ik de persoon inzicht te doen krijgen in de onderliggende oorzaken van zijn of haar huidig klachtenpatroon. Daarenboven is het erg belangrijk om verandering te bekomen naar de toekomst toe. Bovenstaande benaderingen en technieken laten toe om eerder aangeleerde overtuigingen en gedrag om te buigen naar gedrag en gevoelens die leiden tot een gezonder bestaan.

Heb je nood aan ondersteuning? Maak een afspraak.

Eden Begeleiding & bemiddeling
Dendermondsesteenweg 23
2830 Willebroek
(Praktijkhuis tā€™Pleintje)
0499 39 50 34
info@eden-begeleiding.be