Eden Begeleiding

Rouw en verlies therapie

Verlies van een dierbare

Rouw wordt in de eerste plaats geassocieerd met het verliezen van een dierbare na een overlijden en de daaropvolgende periode die volgt voor het verwerken van dit verlies. 

Andere vormen van verlies
Rouw kan optreden na eender welk verlies:
 • Verlies van een job
 • Beëindigen van een relatie/vriendschap/huwelijk
 • Verlies van gezondheid
 • Miskraam
 • Verandering van levensfase (op pensioen gaan, kinderen die het huis verlaten…)

Verlies van een dierbare

Gevoelens

Rouw is in de eerste plaats een normale reactie na het ervaren van een verlies en wordt door elk individu op een andere manier beleefd. Ook de gevoelens die ermee gepaard gaan kunnen erg verschillen. Toch is er geen sprake van “juiste” of “foute” gevoelens, alles wat je voelt en ervaart kan als normaal beschouwd worden.
 • Verdriet
 • Schuldgevoelens
 • Kwaadheid
 • Schaamte
 • Angst
 • Afgunst, jaloezie

Gecompliceerde rouw

Rouw kan in verschillende vormen optreden met een aantal fasen die het individu doorloopt. Dit is opnieuw voor iedereen verschillend in vorm en duur. Het is een noodzakelijk proces dat als doel heeft het verlies een plaats te geven of het leven in een andere vorm na het verlies verder te zetten. Men spreekt van gecompliceerde rouw wanneer de gevoelens die ermee gepaard gaan chronisch worden en de persoon in kwestie vast lijkt te zitten in het rouwproces. De pijn en het gemis blijven even scherp aanwezig als in de periode vlak na het verlies. 

Moeilijk functioneren in het dagelijkse leven

Wanneer het verlies en de hierbij horende scherpe gevoelens en gedachten het dagelijkse leven en de activiteiten zodanig blijven overheersen, kan rouw- en verliesbegeleiding de verwerking terug op gang brengen. Het is niet de bedoeling dit verlies te doen “verdwijnen”, maar integendeel er op een gezondere manier mee te leren omgaan zodat er ruimte ontstaat voor het functioneren in het hier en nu.

Wat kan ik voor u betekenen?

Na een kennismakingsgesprek kunnen we, als u dit wenst, overgaan tot een aantal verdiepende gesprekken waarin we de pijnpunten binnen uw verwerkingsproces kunnen benoemen. Wanneer we de oorzaak kennen, kunnen we concreet aan de slag met deze kennis. Soms zal het ontdekken van de onderliggende reden op zich al therapeutisch werken. Indien dit niet voldoende is gaan we verder met het oog op een verbetering van de levenskwaliteit en het hervinden van de “zin” van en in het leven.

Praktisch

Doelgroep
Volwassenen (individueel, koppels)
Tarieven
 •  Kennismakingsgesprek €35
 • Therapeutisch gesprek €50
 • Thuisbezoek (<10km; >10km: + €0,15/km): €65
  - Individueel: €65
  - Koppel: €80
Een sessie duurt 60 minuten en er wordt cash betaald

Waar?
 • In de praktijk: Dendermondsesteenweg 23 2830 Willebroek
 • Bij u thuis (indien gewenst)

Heb je nood aan ondersteuning? Maak een afspraak.

Eden Begeleiding & bemiddeling
Dendermondsesteenweg 23
2830 Willebroek
(Praktijkhuis t’Pleintje)
0499 39 50 34
info@eden-begeleiding.be