Eden Begeleiding

Psyschologische begeleiding
& professionele bemiddeling

"Life is what happens while you are busy making other plans"

John Lennon

Eden Begeleiding

Eden biedt psychologische en praktische ondersteuning aan personen, koppels en gezinnen die door een moeilijke tijd gaan of geconfronteerd worden met eender welke vorm van verlies. Er wordt gestreefd naar het verwerken van de gedachten en gevoelens die met het verlies en de verandering gepaard gaan zodat dit uiteindelijk kan leiden tot inzicht en aanvaarding. Pas dan is een hernieuwd en gezond functioneren mogelijk.
Psychologische begeleiding

Psychologische begeleiding

Prenatale en postnatale begeleiding

Wanneer een zwangerschap of bevalling niet verloopt zoals je had verwacht en je moeite hebt om dit een plaats te geven (o.a. door een aangeboren aandoening bij het kind, vroeggeboorte, miskraam, moeilijke bevalling).

Begeleiding bij rouw en verlies

Wanneer je na een verlieservaring er niet in slaagt dit op eigen kracht te boven te komen (o.a. door het wegvallen van een geliefd persoon, verlies van gezondheid door ziekte/ongeval, echtscheiding, verlies van werk).

Begeleiding bij depressie

Wanneer je reeds geruime tijd met depressieve gevoelens kampt of een zware neerslachtigheid ondervindt en het niet lukt om je leven terug op het juiste spoor te krijgen.
Professionele bemiddeling

Professionele bemiddeling

Vanaf najaar 2019

Familiale bemiddeling

Wanneer een familiaal geschil of echtscheiding uit de hand dreigt te lopen omwille van emoties die te hoog oplaaien. Bemiddeling kan een oplossing bieden op materieel, financieel en emotioneel vlak.
Katy

Over Katy

Als psychologe van opleiding heb ik altijd al een bijzondere interesse gehad in mijn medemens.

De wijze waarop we evolueren doorheen het leven en hoe we omgaan met tegenslagen vertelt iets over onze ingesteldheid en mentale draagkracht.

Zelf heb ik reeds een aantal uitdagingen bedwongen in het leven en vanuit mijn persoonlijke en professionele ervaring tracht ik ook anderen terug op het juiste spoor te schakelen wanneer het (tijdelijk) misloopt.

Heb je nood aan ondersteuning? Maak een afspraak.

Eden Begeleiding & bemiddeling
Dendermondsesteenweg 23
2830 Willebroek
(Praktijkhuis t’Pleintje)
0499 39 50 34
info@eden-begeleiding.be